20 sierpnia 1922

Piękny wynalazek Francuza.

Francuski porucznik marynarki. Loth, wynalazł środek, który w przyszłości wykluczy wszelką możliwość zbłąkania się samolotu wśród mgły. Wynalazca obmyślił mianowicie nowy rodzaj kabla, przeprowadzonego na ziemi, od którego będą szły w górę fale elektryczne, alarmujące lotnika, jeśli zboczy z właściwe; drogi. Dzięki temu wynalazkowi będzie można teraz w czasie mgły i nocy kierować samolotem bez obawy zbłądzenia i lądować w miejscu ściśle oznaczonem. Próby uczynione dotychczas daty doskonałe rezultaty.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-12-1921

Ile człowiek spożywa w 60 latach życia.

Trzebaby znacznego spichlerza, aby zmieścić w nim Wszystkie te prowianty, które przechodzę przez nasz przewód pokarmowy w ciągu życia. Około 32 tony stałych materyałów, blisko siedemnaście ton albo 170 hektolitrów płynów. Na powyższej rycinie jest Podane ilość wino wypijanego, kto jest piwoszem, tego baryłka musi być znacznie większa. również większaby byka Ilość wypijanej wody, chociaż to się nie liczy. Dodajmy że porcye są skromne I wcale nie obliczone na średniego nawet żarłoka bib człowieka o dobrym apetycie. To też u niejednego musiałyby się odpowiednie liczby podwoić. Nie podaje też rycina ilości Innych używek niż wino i tytoń, jak np. kawy, herbaty, kakao. I ta statystyka byłaby również ciekawe.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-12-1921

Nowe serum przeciw tuberkulozie.

Ma ono leczyć radykalnie suchoty.

Dzienniki paryskie donoszą z Bukaresztu, że cała prasa rumuńska zajmuje się senzacyjnem odkryciem Dra Pudzureano. Doktor ten miał wykryć nowe serum, które daje wyborne i stanowcze rezultaty przy leczeniu tuberkulozy. Koła naukowe zajmują się poważnie odkryciem w małem miasteczku Olaneshti, gdzie mieszka i pracuje w sanatoryum Dr Pudznreano.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-12-1921

Ciało ludzkie wobec uderzeń.

Rozmaite części dale w rozmaitym stopniu wystawione są na uderzenie. Uczeni na podsiewie statystyki przedstawili to w procentach. Jak widać z zaleczonego rysunku, najbardziej wystawione na uderzenie są palce (32,8%). najmniej pachwina (0,2%) Stosunek ten jednak niezależny Jest od wrażliwości, gdyż np. najmniej wystawiona pachwina Jest jednocześnie na ból znacznie wrażliwa, niż bardziej eksponowane plecy.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-12-1921

Samolot, który może latać bez pilota.

jak donosi Journal de Polognea w korespondencyi z Paryża, wielkie linie powietrzne starają się osiągnąć maksimum bezpieczeństwa dla swych podróżnych. Niedawno osiągnięto w tym kierunku doskonały wynik. Oto piloci, obsługujący obecnie jedno z towarzystw, eksploatulących powietrzną linię komunikacyjną, będą obecnie mogli korzystać z cutarnatycznago stabilizatora, który w razie potrzeby pozwali im opuścić swój posterunek, zabezpieczając równocześnie samolotowi lot regularny.

 

Jeden z wielkich samolotów odbył w ostatnich dniach wraz z pasażerami podróż z Paryża do Amsterdamu i z powrotem, pod kontrolą tylko wymienionego automatycznego stabitizatora.