22 września 1923

Rury gazowe z papieru.

W Niemczech robią obecnie próby z tego rodzaju techniczną nowością. Dotychczasowe wyniki obiecują Szczęśliwe rozwiązanie tego problemu zastąpienia w tym wypadku ołowiu papierem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-12-1921

Uczczenie laureata Nobla.

Sztokholm PAT. Havas. Odbył się tu uroczysty akt wręczenia Anatolowi France nagrody Nobla z działu literatury. W uroczystości wzięli udzieli król, książęta i księżniczki krwi, oraz członkowie rządu. Wśród oklasków król wreczył Anatolowi France nagroda wraz z dyplomem i zlotym, medalem. Król wydał na cześć Anatola France uroczysty obiad.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-12-1921

Ile człowiek spożywa w 60 latach życia.

Trzebaby znacznego spichlerza, aby zmieścić w nim Wszystkie te prowianty, które przechodzę przez nasz przewód pokarmowy w ciągu życia. Około 32 tony stałych materyałów, blisko siedemnaście ton albo 170 hektolitrów płynów. Na powyższej rycinie jest Podane ilość wino wypijanego, kto jest piwoszem, tego baryłka musi być znacznie większa. również większaby byka Ilość wypijanej wody, chociaż to się nie liczy. Dodajmy że porcye są skromne I wcale nie obliczone na średniego nawet żarłoka bib człowieka o dobrym apetycie. To też u niejednego musiałyby się odpowiednie liczby podwoić. Nie podaje też rycina ilości Innych używek niż wino i tytoń, jak np. kawy, herbaty, kakao. I ta statystyka byłaby również ciekawe.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-12-1921

Piękny wynalazek Francuza.

Francuski porucznik marynarki. Loth, wynalazł środek, który w przyszłości wykluczy wszelką możliwość zbłąkania się samolotu wśród mgły. Wynalazca obmyślił mianowicie nowy rodzaj kabla, przeprowadzonego na ziemi, od którego będą szły w górę fale elektryczne, alarmujące lotnika, jeśli zboczy z właściwe; drogi. Dzięki temu wynalazkowi będzie można teraz w czasie mgły i nocy kierować samolotem bez obawy zbłądzenia i lądować w miejscu ściśle oznaczonem. Próby uczynione dotychczas daty doskonałe rezultaty.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-12-1921

Ciało ludzkie wobec uderzeń.

Rozmaite części dale w rozmaitym stopniu wystawione są na uderzenie. Uczeni na podsiewie statystyki przedstawili to w procentach. Jak widać z zaleczonego rysunku, najbardziej wystawione na uderzenie są palce (32,8%). najmniej pachwina (0,2%) Stosunek ten jednak niezależny Jest od wrażliwości, gdyż np. najmniej wystawiona pachwina Jest jednocześnie na ból znacznie wrażliwa, niż bardziej eksponowane plecy.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-12-1921