20 sierpnia 1922

Najdłuższe linie kolejowe.

Od prawej ku lewej kolej syberyjska 9.600 km. Długa. Dla porównania kolej Kraków-Przemyśl 285 km. Kanadyjska kolej pacyficzna 6.000 km. Kolej Paryż-Konstantynopol 3300 km. Kolej Paryż-Madryd 1.452 km.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-11-1921

Odkrycie nowego pierwiastka.

Daniel Bertholt doniósł wczoraj Akademii Umiejętności, że odkrył nowy pierwiastek radio-aktywny, który nazwał Emilium.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-11-1921

Zakłady techniczne wykorzystujące siłę wodospadów Niagary.

Wiadomo, że nad wodospadami Niagary powstało cale miasto przemysłowe zużywające przeszło 306 tysięcy sił koni i ciągle się zwiększające. Niagara zdolna jest dostarczyć siły 2 milionów koni, ale ze względów estetycznych St. Zjednoczone i Kanada nie pozwolą na zbytnią eksploracyę.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-11-1921

Między niebem a ziemią.

Trzeba mieć niemało zimnej krwi, aby mac pracować w pozycyi podobnej Jak przedstawiony na rycinie lakiernik, kt6ry pociąga farbą Żelaziwo na wysokości trzydziestu piąter z przepaścią N. jorku rozwierającą mu sie pod nogami. Człowiek ten nie wie z pewnością, co to zawrót głowy. Chodzi on po tych szynach Żelaznych tak pewnie, jakby kroczył po ziemi.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1921

Człowiek a zwierzę domowe.

W ciekawym, odczycie swoim w Towarzystwie lekarskiem w Kilonii Dr. Raulsen twierdzi, że człowiek kulturalny okazuje zupełnie podobne zmiany w organizmie w porównianiu z dzikim, jak zwierzę domowe w porównaniu z takiemi w dzikim stanie a należącą tutaj u ludzi: skłonność do zaziębiania się, gorsze gojenie się ran, zanik włosów, plamy barwnikowe lub brak barwnika (albinowi), trudne porady i zakażenia przy tychże; zmiany sfery płciowej. Zwierzęta udomowione okazują zupełnie zanalogiczne zboczenia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-11-1921