22 września 1923

Nowe serum przeciw tuberkulozie.

Ma ono leczyć radykalnie suchoty.

Dzienniki paryskie donoszą z Bukaresztu, że cała prasa rumuńska zajmuje się senzacyjnem odkryciem Dra Pudzureano. Doktor ten miał wykryć nowe serum, które daje wyborne i stanowcze rezultaty przy leczeniu tuberkulozy. Koła naukowe zajmują się poważnie odkryciem w małem miasteczku Olaneshti, gdzie mieszka i pracuje w sanatoryum Dr Pudznreano.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-12-1921

Samolot, który może latać bez pilota.

jak donosi Journal de Polognea w korespondencyi z Paryża, wielkie linie powietrzne starają się osiągnąć maksimum bezpieczeństwa dla swych podróżnych. Niedawno osiągnięto w tym kierunku doskonały wynik. Oto piloci, obsługujący obecnie jedno z towarzystw, eksploatulących powietrzną linię komunikacyjną, będą obecnie mogli korzystać z cutarnatycznago stabilizatora, który w razie potrzeby pozwali im opuścić swój posterunek, zabezpieczając równocześnie samolotowi lot regularny.

 

Jeden z wielkich samolotów odbył w ostatnich dniach wraz z pasażerami podróż z Paryża do Amsterdamu i z powrotem, pod kontrolą tylko wymienionego automatycznego stabitizatora.

Odkrycie nowego pierwiastka.

Daniel Bertholt doniósł wczoraj Akademii Umiejętności, że odkrył nowy pierwiastek radio-aktywny, który nazwał Emilium.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-11-1921

Najdłuższe linie kolejowe.

Od prawej ku lewej kolej syberyjska 9.600 km. Długa. Dla porównania kolej Kraków-Przemyśl 285 km. Kanadyjska kolej pacyficzna 6.000 km. Kolej Paryż-Konstantynopol 3300 km. Kolej Paryż-Madryd 1.452 km.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-11-1921

Między niebem a ziemią.

Trzeba mieć niemało zimnej krwi, aby mac pracować w pozycyi podobnej Jak przedstawiony na rycinie lakiernik, kt6ry pociąga farbą Żelaziwo na wysokości trzydziestu piąter z przepaścią N. jorku rozwierającą mu sie pod nogami. Człowiek ten nie wie z pewnością, co to zawrót głowy. Chodzi on po tych szynach Żelaznych tak pewnie, jakby kroczył po ziemi.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1921