9 maja 1921

„Tak i nawet z korzyścią”, twierdzi to prezydent towarz. lekarskich w Paryżu Dr Fovean de Courmelies.

(Od naszego korespondenta).

Paryż, 25 maja.

(t) Mało jest spornych kwestyi, któreby znachodziły równocześnie tylu przeciwników i entuzyastycznych zwolenników jak jarstwo. Zapalczywi mięsożercy twierdzą, że bez mięsa nie można absolutnie się obejść, gdyż wstrzymanie się od mięsa uczyniłoby ich nieszczęśliwymi i chorymi; jarosze przytaczają mnóstwo dowodów za: najważniejszym jest ten, że cale narody żyją w wegetaryżmie i cale klasy społeczne nie widzą miesiącami mięsa, a jednak doskonale prosperują.

W nauczycielskich kotach francuskich i włoskich wielkie zainteresowanie wywołała no-wa metoda wychowawcza, wynaleziona przez nauczycielkę wioską p. Margą Montessori. Metoda ta polega na zastosowaniu milczenia do kształcenia duszy dziecka. Liczni adepci grupują się obecnie z entuzyazmem około tej doktryny, którą od nazwiska wynalazczyni nazwano „Montessoryzmem" a której wykład znajduje się w książce głośnej dzisiaj nauczycielki włoskiej, zatytułowanej: „Dom dziada.

Donoszą z Fuczu, że lotnik włoski Farrari wylądował lam. Jest to pierwszy lotnik, który przybył do Chin, przelatując 12600 km. Lotnik Ferrari wyprzedził porucznika Masiero, który znajduje się w Kantonie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-05-1920

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń 5 maja. (C). Dzienniki wiedeńskie przynoszą drogą na Berno Szwajcarskie wiadomość z Londynu, że usiłowania astronoma Milinera, ażeby wejść w porozumienia z planetą Marsem zapornocą fal elektrycznych, spełzły na niczem. Postawione przez Milinera bardzo silne aparaty radiograficzne puszczone w ruch nie zanotowały żadnych sygnałów z Marsa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-05-1920

Życie poza nasza planetą stanowi ciągle zagadkę, dręczącą umysły uczonych. W tej dziedzinie wiemy niewiele — życie istnieje wszędzie, ale jakie ma kształty realne?

 

Najbliższa nas planeta Mars, czyni, zdaniem astronomów, wrażenie zaludnionej. Jak wyglądają Ci mieszkańcy Marsa? Oto pytanie, które wielu pragnie rozwiązać.