9 maja 1921

Jak będzie wyglądać człowiek przyszłości?

Według opinii profesora anatomii w Tours Le Doubletu człowiek przyszłości będzie miał większą czaszkę, mniej zębów i krótsze ramiona, niż człowiek dzisiejszy.

 

Profesor, który się dziejami organizmów specyalnie zajmuje, poucza, te rozwój białej rasy wskazuje na wytworzenie jednego typu, w którym górna część czaszki wykaże silniejszą budowę, czoło będzie szersze i bardziej sklepione.

Cynk w ciele ludzkiem.

Metal ten gra bardzo ciekawą i ważną rolę w organizmie.

Kady dzień przynosi nowe fakta które pozwalają nam głębiej spojrzeć w strukturę skomplikowanego mechanizmu, zwane, go ciałem ludzkiem. W tych dniach odkrył profesor Instytutu Pasteura w Paryżu Delezennne cynk w organiźmie ludzkim i zbadał rolę jaką ten metal w nim odgrywa.

 

Na myśl o cynku wpadł uczony w bardzo ciekawy sposób studyując jady wężowe.

Los trupów.

Takim makabrystycznym tematem zainteresował się docent hygieny uniwersytetu w Bazylei Hunziher. Oto jego ciekawe i stale aktualne uwagi: Przy rozpadzie zwłok trzeba odróżnić dwie fazy gnicie i rozkład. Gnicie wywołują bakterye, natomiast rozkład jest procesem utlenienia, przy którym niema wstrętnej woni i które doprowadza ciało do zupełnego rozpadu z wyjątkiem koki. Potrzebny jest do tego tlen, woda i pewna temperatura. Zupełna dekornpozycya następuje u dorosłych w czterech do dziesięciu lat, u dzieci w dwóch do pięciu lat.

Amerykanie badają zarazki tyfusowe w Warszawie.

Do Warszawy przyjechała specyalna komisya amerykańska, która zajmuje się z ramienia Czerwonego Krzyża amerykańskiego badaniem zarazków tyfusu plamistego. Dla eksperymentów przywieźli Amerykanie ze sobą wiąkszą Halit psów, które sami żywią. Komisya ta przyczynia się ogromnie do zwalczania epidemii na wschodzie. Członków komisyi przyjął prez. ministrów Skulski

na posłuchaniu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-03-1920

Co zrobić z użytemi żarówkami?

Z krówek użytych można zrobić ładne flakony na kwiaty, „J'ai vu" podaje następujący sposób ich preparowania:

 

Bierze się żarówkę i trzyma się jej część metalową nad płomieniem lampy alkoholowej lub pło-mykiem gazowym. Po chwili odkręca się przy pomocy obcęgów śrubę metalową, tak, aż się od-łączy od szkła. Kruszy się potem druty metalowe, które łączą obie części, następnie odpiłowuje sit górną koronę, która podtrzymuje szklany słupek i wyciąga się ten słupek.