16 września 1921

Odkrycie jaskini prehistorycznej.

W Retournac, departamencie Loary, robotnicy przy wydobywaniu kamieni wulkanicznych, rozsadzając je dynamitem, natrafili na rozwarty wchód do dość, obszernej jaskini, której sklepienie zdobiły wspaniałe stalaktyty. Ziemia w niej pokryta była kośćmi przedhistorycznemi. Młody uczeń gimnazyalny zwiedzając następnie tę grotę, przyniósł z niej olbrzymią kość kopalnego zwierza, prawdopodobnie mamuta, dalej zęby rozmaitych rozmiarów i ciekawy jakiś kamień, który kształtem i wielkością swą naprowadza na domysł, że jest to skamieniała ludzka czaszka. Jak się zdaje, jaskinia ta została zalana zastygłą następnie lawą, pochodzącą z wybuchu któregoś z wulkanów Velay. Zbadanie dokładniejsze odkrytej jaskini ma być podjęte.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-09-1920

Kongres matematyków.

W Strasburgu odbędzie się od 20 do 30 b. m. kongres matematyków, w celu założenia międzynarodowego związku matematyków.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-09-1920

Telefoniczne odbitki rysunków.

Dziennik paryski „Petit Journal” donosi o senzacyjnym wynalazku francuskiego uczonego Edwarda Betma, umożliwiającym przesłanie na odległość za pomocą telefonu portretu, fotografii lub jakiegokolwiek rysunku. Odbitka następuje na walcu, który się obraca naprzeciw membrany mikrofonu.

„Petit Journal” podaje fotografię, która została w ten sposób przesłana z Lugdunu do Paryża.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-07-1920

Polscy uczeni zagranicą.

Dnia 28 czerwca w wielkiej sali doktoratów Sorbony, przy licznem audytorjum bronił swej tezy doktorskiej młody uczony polski, zaszczytnie w kołach uniwersyteckich tutejszych znany przyrodnik, dr. Franciszek Ksawery Skupieński.

 

Dr. Skupieński, autor cennej pracy 9 grzybach, stanowiących przejście od świata roślinnego do zwierzęcego, poczynił w tej dziedzinie nader ważne odkryła i, jak słusznie się wyraził jeden z profesorów Sorbony, „przynosi nowe laury uczonym polskim zagranicą".

Polka w Oxford‘zie.

Bawi w Paryżu przejazdem, w powrocie do Anglii z Ameryki, gdzie wygłosiła szereg odczytów o Polsce, p. Marja Czaplicka, warszawianka, głośna podróżniczka do bieguna północnego, a zarazem ceniony etnolog—antropolog.