22 września 1923

Cuda nauki: sygnalizacya świata.

W związku projektowaną budową obserwato rytm tatronomiczno-rneteorologicznego na górze Łysicy wzniesionej 912 rn nad poziomem morza koło Myślenie, otrzymujemy z krakowskiego observratoryum astronomicznego interesuiace wyjaśnienie w aprawle sygnalizacyi świetlnej jaka ma łączyć przyszłe obserwatorynm ruL Łysicy z krakowskiem.

Niebezpieczeństwa telefonu. aparaty telefoniczne są rozsadnikiem mikrobów.

Dzienniki paryskie donoszą, iż jeden z doktorów tamtejszych wykrył w receptorach telefonicznych liczne gniazda mikrobów, nierzadko bardzo niebezpiecznych. Udało się mu naprzykład wykryć bakcyle dyfteryi.

 

Wprawdzie mowa tu o telefonach francuskich, ale jest mało prawdopodobnem, ażeby nasze telefony były czyściejsze i mniej niebezpieczne. Nie należy się tem oczywiście zbytnio przestraszać, gdyż mikrobów mnóstwo mamy dokoła siebie, a jednak życie mimo to jest możliwe. W każdym razie nie zaszkodziłoby, gdyby i u nas, Jak to czynią obecnie w Ameryce i we Francyi, od czasu do czasu, a zwłaszcza w obecnym okresie epidemii, zarządzano dezynfekcyę telefonów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-10-1921

Jak będzie wyglądała wojna w przyszłości?

Jak będzie wyglądała wojna w przyszłości? W momencie, kiedy wszystkie wielkie narody zajmują się reorganizacyą swych flot, kwestya uzbrojenia na przyszłość budzi szczególne zainteresowanie. Admirał sir Percy Scot, oddał się w jednym z senzacyjnych swych artykułów studyum nad mechanizmem przyszłej bitwy morskiej i właśnie według jego jak najdokładniejszych wskazówek został naszkicowany plan bitwy morskiej, którą widzimy na powyżej zamieszczonej ilustracyi.

Ekspedycya naukowa.

Z Kopenhagi donosza, że wczoraj duńska ekspedycya naukowa atlantycka wyruszyła w drogę na parowcu Dania. Ekspedycya obliczona jest na 10 miesięcy. Na czele stoi Dr. Schmidt dyrektor laboratoryum w Karlsburgu. Narazie ekspedycya uda się na wody nowofunlandzkie celem dokonania tam badań. Koszta ekspedycyi obliczają na około 700 tysięcy koron.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-09-1921

Telegrafia bez drugu a pożary.

W budynkach zawierających urządzenia telegrafii iskrowej uniknięto, jak donoszą dzienniki paryskie, wielu pożarów, dzięki specyalnemu aparatowi, wynalezionemu przez pewnego inżyniera nowo jorskiego. Ilustracya nasza przedstawia właśnie taki aparat ustawiony na dachu, z którego w razie potrzeby, — pod samym wpływem gorąca, wywołanego pożarem, padają strumienie wody w kształcie prysznicu.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-08-1921