20 sierpnia 1922

Ekspedycya naukowa.

Z Kopenhagi donosza, że wczoraj duńska ekspedycya naukowa atlantycka wyruszyła w drogę na parowcu Dania. Ekspedycya obliczona jest na 10 miesięcy. Na czele stoi Dr. Schmidt dyrektor laboratoryum w Karlsburgu. Narazie ekspedycya uda się na wody nowofunlandzkie celem dokonania tam badań. Koszta ekspedycyi obliczają na około 700 tysięcy koron.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-09-1921

Jak będzie wyglądała wojna w przyszłości?

Jak będzie wyglądała wojna w przyszłości? W momencie, kiedy wszystkie wielkie narody zajmują się reorganizacyą swych flot, kwestya uzbrojenia na przyszłość budzi szczególne zainteresowanie. Admirał sir Percy Scot, oddał się w jednym z senzacyjnych swych artykułów studyum nad mechanizmem przyszłej bitwy morskiej i właśnie według jego jak najdokładniejszych wskazówek został naszkicowany plan bitwy morskiej, którą widzimy na powyżej zamieszczonej ilustracyi.

Leczenie promieniami.

Na sali operacyjnej p. Contremuulinsa w Paryżu, przedstawionej na powyższej ilustracyi, dokonywa się dziennie około 100 zdjęć radiograficznych.— Na ilustracyi jej widzimy kobietę poddawaną działaniu promieni X

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-08-1921

Telegrafia bez drugu a pożary.

W budynkach zawierających urządzenia telegrafii iskrowej uniknięto, jak donoszą dzienniki paryskie, wielu pożarów, dzięki specyalnemu aparatowi, wynalezionemu przez pewnego inżyniera nowo jorskiego. Ilustracya nasza przedstawia właśnie taki aparat ustawiony na dachu, z którego w razie potrzeby, — pod samym wpływem gorąca, wywołanego pożarem, padają strumienie wody w kształcie prysznicu.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-08-1921

Fenomen zaćmienia Wenus

przez księżyc można było doskonale w dniu 2 lipca b. r. obserwować w Konstantynopolu, jak w niektórych innych miejscach również zjawisko, które Turcy powszechnie uważają jako szczęście przynoszący omen. Przy tej sposobności zwraca uwagę „Morning Post” na to, że księżyc na nowiu z srebrzystą gwiazdą między obu rogami, od XIII wieku już uznany jest jako wojskowy i religijny emblemat u Otomanów. Wprawdzie cześć dla półksiężyca w tradycyi ludów tego kraju jest znacznie dawniejszą. Sięga ona w rzeczywistości lat przeszlo 2000 z górą, poczyna się bowiem od 339 r. przed Chrystusem. Podówczas bowiem nagie pojawienie się, księżyca w noc nieslychanie ciemne zdradziło zbliżanie się wojsk macedońskich. I tak to wojennej przysłudze zawdzięcza on, że został wyniesionym do rzędu symbolu potęgi bizantyńskiej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-05-1921