20 czerwca 1921

Człowiek, który rozmawiał z małpami.

Uczony, który dobrowolnie zamknął się w klatce. - Tłumne odwiedziny i wymiany podarunków. - Siedm dźwięków i pięć półdzięków, cały język małpi. - Jak brzmią dźwięki małpie.

Paryż, w styczniu.

Oryginalny ten pan zwal się Robert Garnet i był lekarzem angielskim. Wat en piękne oczy, bardzo i to bardzo obfity zarost, ale mimo to niktby o nim nie słyszał, gdyby pewnego razu Garner nie oświadczył publicznie, że rozmawiał z małpami. Nie była to taka łatwa historya, jakby kto pomyślni. Mchy móc prowadzić konwersacye z młodszymi braciszkami swych praszczurowi a przedewszystkiem, aby się nauczyć ich języka mister Garner przetransportował się do środkowej Afryki z olbrzymią klatką żelazną, w której się uwięził na przeciąg pięciu miesięcy.

Ślepy przyrodnik.

Do najwybitniejszych botaników angielskich chwili obecnej należy bezsprzecznie John Grimshaw Wilkinson, żyjący w Leeds. Stracił on wzrok w 22 roku życia (teraz liczy 64 lat). mimo to pokonał wszystkie trudności i pracą, energią i wytrwałością zdobył stawę jako uznana powaga via wszystkich kwestyach flory angielskiej. Wilkinson opisze najdokładniej każdy kwiatek, który weźmie do ręki i wymieni szczegółowo wszystkie jego właściwości. Napisał on szereg doskonałych dzieł z zakresu botaniki angielskiej. Wilkinson jest honorowym doktorem uniwersytetu w Leeds.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-01-1920

Ryba wyłowiona w głębokości 6.000 metrów.

Książę Monaco wyłowił niedawno rybę w głębokości 6.000 metrów. Jest to największa głębina w jakiej dotychczas łowiono żyjące istoty. Ryba ta musi wytrzymać niezwykle silne ciśnienie mas wodnych, to też posiada odpowiednio potężne ciśnienie wewnętrzne. Pomimo że w głębi 6.000 m. panuje zupełna ciemność ryba ta nie jest pozbawiona narzędzia wzrokowego, które jej jest do niczego nie służy, gdyż są to jedynie oczy szczątkowe.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-01-1920

Postępy aeronautyki.

Władza lotnicza zrobiła tak znaczne postępy, ze dziś już samoloty, na których niedawno jeszcze produkowali się zręczni piloci przed oczyma zachwyconych tłumów, stanęły na równi z kolejami i automobilami do dyspozycyi ludności; na razie wprawdzie dostepne są tylko dla ludzi bogatych. W Polsce rozpoczęto 5 linii lotniczych, które będą się łączyć również z zagranicą, gdzie już takie połączenia istnieją. Rysunek nasz przedstawia bilet jazdy aeroplanem pasażerskim z Paryża do Londynu, na dzień 30 kwietnia 1920 r.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-01-1920

Nasi niewidzialni sprzymierzeńcy w walce o nasze życie.

Śmiertelny wróg mikroba Sziga. - Prawdziwi lekarze czerwonki. Pomyślne rezultaty prób.

Profesor d'Herelle w Instytucie Pasteura prowadzi od dłuższego czasu badania nad mikrobami i mechanizmem obrony organizmu przed zagładą, którą nam niosą. Według niego naszymi prawdziwymi obrońcami w razie nabawienia się choroby zakaźnej, spowodowanej przez bakterye, to są nieskończenie inne bakterye, tak male, że są niewidoczne nawet dla ultramikroskopu i przedostają się przez filtry. U osobników, dotkniętych czerwonką, mikroby te atakują bakcyle Sziga, które powodują tę chorobę, niszczą go i rozkładają.