17 maja 1922

Polityka

W Sejmie [satyra]

Średnia własność. - Jeżeli my tej baby przy prawie o danie nie utłuczemy na śmierć, to nie warci jesteśmy, aby nas święta ziemia nosiła.

Mucha, 09-12-1921

Obrady nad daniną.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 30 listopada. (Wir). Podkomisya dla art. 53 projektu ustawy o daninie państwowej, która obradowała dziś popołudniu, nie osiągnie porozumienia w kwestyi, czy sprzedaż gruntów na pokrycie daniny ma się odbywać za zawiadomieniem Gidwn. Urządu Ziemskiego (projekt rządowy), czy za zgodą togo urządu (projekt ludowców). Na jutrzejszej pełnej komisyj skarbowo-budżetowej przyjdzie zatem do glosowania nad tym artykule,

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-12-1921

Po wznowieniu Sesji Sejmowej [satyra]

Posłowie. - Niech tam sobie inni pracują nad poprawą doli państwa polskiego, dla nas wystarcza słodki płyn, który od lat trzech z tego kufla ciągniemy.

 

Mucha, 16-09-1921

Budżet na r. 1992 uchwalony w komisyi.

Praga (PAT) Radio. Komisya budżetowa uchwaliła budżet na rok 1922 z programem inwestycyjnym 2362 milionów. Minist. Został upoważniony do szukania kredytu 929 milionów na pokrycie niedoboru budżetowego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1921

Przenosiny państwowego urzędu liczenia guzików u spodni [satyra]

- I patrzcie, Walenty, czy to u nas nie jest całkiem po demokratycznemu. We cztery osoby przenosim cały urząd, a tam potem przyńdzie do próznowania pan szef i jego dwa tysiące pomocników, kancelistów i maszynistek.

Mucha, 15-08-1921