23 stycznia 1922

Na intarpelacyę posła Bobrowskiego

Na interpelacyę posła Bobrowskiego w sprawie legionistów zwalnianych, odpowiedział minister obrony krajowej między innemi: Rozporządzeniem ministerstwa obrony krajowej nr 18632-11 b. r. wojskowemu generał-gubernatorowi w Lublinie i komendzie wojskowej w Krakowie już przed wniesieniem interpelacyi polecono, aby wszystkich legionistów nie przyjętych do polskiej siły zbrojnej, bez względu na ich przynależność państwową, sklasyfikowanych jako

„inwalidzi", poddawały lekarskiej opiece w zakładach dla protez w szkołach inwalidów itd. na równi z innymi inwalidami wojennymi siły zbrojnej monarchii. Co się tyczy natychmiastowych wypłat należności dla legionistów zwolnionych jako inwalidzi, wydano odpowiednie zarządzenia.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-10-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.