20 maja 1922

Konserwatyści i socyaliści przeciw Legionom

Dzisiejszy „Naprzód" omawia instrygę prof. Jaworskiego przeciw Legionom, a równocześnie prezentuje żądania socyalistów w tej sprawie.
Sedno rzeczy leży w tam: prof. Jaworski proponuje za pośrednictwm szefa sekcyi bar. Audriana ministerstwu spraw zewnętrzn. i komendzlie armii, aby sprawę powrotu legionistów do korpusu posiłkowego traktować indywidualnie, t j. usunąć — względnie nie przyjąć z powrotem elementów skrajnia partyjnych. Eksc. Jaworski chce w ten sposób kontynuować „oczyszczanie" Legionów z żywiołów... socyalistycznych.
Natomiast, czego chce p. Daszyński?


Ujawnia to we wczorajszym „Naprzodzie", żądając powrotu tych wszystkich, oficerów i żołnierzy, którzy b^dź wystąpili z Legionów, bądź też poszli do obozów internowanych.
W tem ma słuszność. Ale równocześnie żąda, aby właśnie tym tylko ludziom — jako bliskim jego partyi — powierzyć wszystkie odpowiedzialne stanowiska w legionach.
O los zatem steranego żołnierza legionowego nie chodzi właściwie ani eksc. Jaworsklemu ani p. Daszyńsldemu. Chodzi o interes partyjny, tak jak zawsze dotąd byio i będzie w grupie konserwatywnej i socyalistycznej, — co oczywiście trwać będzie tak długo, jak długo opinia publiczna da się bałamucić.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-10-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.