22 września 1923

Co robiła w Wiedniu delegacya warszawska?

(...) Z okazyi pobytu delegatów warszawskich korespondent wasz zapytywał o stanowisko aktywistów i regencyi w sprawie uwolnienia legionistów. Odpowiedź brzmiała, że w Szczypiórnie pozostało bardzo mało internowanych, część przeważnie złożyła przysięgę. Na pytanie odnoszące się specyalnie do Piłsudskiego odpowiedź brzmiała że rząd niemiecki nie myśli o uwolnieniu Piłsudskiego. Rada regencyjna uczyniła wprawdzie w tym kierunku formalny krok, lecz otrzymała odpowiedź odmowną z życzeniem, aby żądania tego nie ponawiać. Aktywiści oświadczają że ogólnej kwestyi polskiej nie mogą obciążać sprawą indywidualną.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 9-12-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.