21 czerwca 1921

Zmiany w Ministerstwie Spraw Wojskowych.

Świat, 14-08-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.