28 czerwca 1922

Objęcie urzędu przez nowego marszałka.

Lwów, 18 maja.

Wczoraj o godz. 1 w południe odbyło się w gmachu sejmowym, w sali przyjęć, obok apartamentów marszałka, uroczyste wprowadzenie w urzędowanie nowego marszałka eksc. Stanisława Niezabitowskiego.

 

Marszałek pojawił się w bogatym stroju polskim w towarzystwie namiestnika, eksc. Korytowskiego, który przybył w pełnym mundurze galowym, z wielką wstęgą orderu Leopolda na piersiach. W sali recepcyjnej zebrani już byli i wszyscy członkowie Wydziału krajowego, z zastępcą marszałka, drem Pilatem na czele, wszyscy we frakach.

Po przemówieniu, wygłoszonem przez namiestnika Korytowskiego i odpowiedzi marszałka, streszczającego program swej przyszłej działalności — uroczystość została skończona.

 

Dziś w sali Unii Lubelskiej odbędzie się powitanie marszałka przez ogól urzędników Wydziału krajowego.

 

Ilustrowany kuryer codzienny,19-05-1914

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.