26 czerwca 1922

Wybory do Rady m.

Wczoraj odbyły się wybory do Rady miasta Krakowa z Koła II A (wielka własność) i wybory z okręgów wyborczych Dąbie wraz z Brzeszczem i Głąbinowem i z okręgu Ludwinów.

W Kole II A na 396 uprawnionych do głosowania oddało głosów 240 wyborców. Wybrani zostali leowczycy: Beringer Wandalin 213, dr. Leo Juliusz, 236; dr Merz Ludwik, 213; dr Morawski Kazimierz, 216; Wasserberger Norbert, 203;

 

Największą ilość głosów po wybranych otrzymali dr. Łapiński 60 i dr. Ponikło Stanisław 6, dr Musil Franciszek 5, dr Drobniak 4 i Żeleński Gabryel 3, Szołajski 3.

W okręgu wyborczym Dąbie wybrany został r. m. Stanisław Szarek 83 gł.; 9 głosów otrzymał Franciszek Cieślik.

W Ludwinowie wybrany został Batko Józef 85 gł.; Abrahamer Maurycy otrzymał 14 gł.

 

* * *

 

Dzisiaj odbywają się wybory z Koła II B (mała własność). Lista komitetu mieszczńskiego – która przejdzie prawdopodobnie w całości – przedstawia się następująco: dr. Wacław Damski, prezes tow. wzaj. pomocy lekarzy, August Miedniak, Jan Godzicki, Józef Mitasiński, Jan Peroś, archit., Jlian Kwieciński, dr Rudolf Fruhling, adwokat.

Przeciw tej liście występuje silnie Stow. chrześc. właścicieli realności – z listą następującą: Drobniak Franc., inż. Matz Józef, rewid. kol., dr. Mussil Franc. adw., Słowiński Karol, dr Starzewski Mar., st. radca kol., dr Szołajski Al., Żeleńsk St., Gabryel, inż.

Nadto rękodzielnicy stawiają zamiast dra Damskiego na liście mieszczańskiej – p. Szcz. Rakisza, wicepr. Izby rękodz.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 20-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.