26 czerwca 1922

Potworek samorządowy w Królestwie

Petersburg, 20 maja.

Wczorajsze „Ruskoje Słowo” zamieszcza garść niezmiernie ciekawych informacyi telegraficznych z Warszawy, dotyczących przyszłego samorządu miejskiego w Królestwie Polskiem.

Dziennik ten donosi, że prezydent m. Warszawy, Muller dostał już z Petersburga polecenie, aby przed styczniem r. 1915 poczynił wszystkie przygotowania do oddania gospodarki miejskiej instytucyom samorządowych.

 

Przygotowania te są bardzo ciekawe i wskazują na to, że przyszły samorząd będzie bardzo wątpliwej wartości. Jak wiadomo, Rada państwa przyjęła do projektu samorządu poprawkę, dającą administracyi prawo kontrolowania nie tylko legalności, ale i celowości uchwał rad miejskich. Ma być utworzona specyalna instytucya pod nazwą zarządu dla spraw miejskich, na której czele stanie prezydent miasta Warszawy. Muller.

Muller czyni obecnie w Petersburgu starania, aby los obecnych funkcyonaryuszów magistratu nie był zależny od woli przyszłych radców miejskich. Jeżeli starania Mullera uwieńczone zostaną „pomyślnym” skutkiem, przyszła rada miejska nie będzie miała prawa ani mianowania ani wydalania urzędników municypalnych. Będzie to jednem słowem „samorząd” pod władzą i kierownictwem p. Mullera.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 21-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.