30 czerwca 1922

Zmiana roku budżetowego

Wczoraj obyły się nadzwyczajne posiedzenie komisji budżetowej, na którem po dłuższej dyskusji uchwalono jednogłośnie zrównanie miejskiego roku budżetowego z budżetowym rokiem państwowym, który obecnie w miejsce roku kalendarzowego stanowi rok od 1 lipca do 30 czerwca. Następnie większością głosów uchwalono, by na okres przejściowy przedłożono radzie m. następny budżet na czas półtoraroczny, a to od 1 stycznia 1915 do 30 czerwca 1916.

 

Kurjer lwowski, 22-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.