1 czerwca 1923

Kobiety w kontroli państwa

Kontroler państwa złożył Dumie projekt ustawy o dopuszczeniu kobiet do zajmowania niższych posad etatowych w Kontroli państwa, motywując to tem, że doświadczenie ostatnich lat dwudziestu wykazało, iż kobiety są dobremi urzędniczkami: wykonywują one z powodzeniem nietylko piśmienne i rachunkowe prace, lecz z zupełną znajomością rzeczy dokonywają wstępnych rewizyj i układają tabele buchalteryjne, t. j. spełniają czynności rewizyjne, należące do pomocników rewizorów lub nawet do młodszych rewizorów.

Wobec tego kontroler państwa uważa, że mniejsze posady do 8-mej klasy włącznie (do rewizora) z niewątpliwą korzyścią dla sprawy można powierzać kobietom, posiadającym średnie wykształcenie. Projekt powyższy kontrolera państwa ma wszelkie szanse przejścia w Dumie.

Kobiety otrzymać mają prawo do emerytury, z wyjątkiem rang i orderów.

H.D.

 

Nasz Dom (Tygodnik mód i powieści), 16/22-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.