16 maja 1922

Znieważenie i pobicie posła węgierskiego w Bukareszcie

(Do ilustracji tytułowej).

Wikary biskupstwa węgierskiego na grzech, poseł do Sejmu węgierskiego Maugra, który w ostatnich czasach przystąpił do stronnictwa rządowego – jak donosiliśmy już- bawił przed kilku dniami w stolicy Rumunii, Bukareszcie, gdzie miał wziąć udział w posiedzeniu Akademii umiejętności.

Na pojazd wikarego napadł na ulicach Bukaresztu tłum narodowców rumuńskich, który wikarego ciężko pobił. W sprawie tej, świadczącej o nastroju dla Austryi w Rumunii, poczynił poseł austryacki w Bukareszcie odpowiednie kroki na polecenie hr. Berchtolda.

 

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 23-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.