16 maja 1922

Samorząd Królestwa polskiego na przełomie

Petersburg, (WAT) Wczoraj odbyły się narady wszystkich stronnictw Rady państwa wsprawie stanowiska, jakie mają zająć na dzisiejszem posiedzeniu Rady państwa, na którem ma być omawiana sprawą samorządu miejskiego dla Król. Pol. Nacyonaliści postanowili nie godzić się na żadne ustępstwa w sprawie językowej. Centrum oświadczyło się za poparciem projektu o redakcyi dumskiej, a t. zw. grupa Neudhardta nie zajęła zdecydowanego stanowiska. Prezydent min. Goremykin usilnie obstaje przy dumskiej redakcyi projektu.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 26-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.