16 maja 1922

Ukonstytuowanie się Rady m.

Tarnów, 30 maja.

Przez pełne dwa lata czekało cierpliwie obywatelstwo tarnowskie na załatwienie przez namiestnictwo protestów, wniesionych przez... upadłych kandydatów przeciw wyborowi połowy Rady miejskiej. Tymczasem opozycya na każdem posiedzeniu Rady wygłaszała długie, jedynie na efekt obliczone mowy i czyniła ostrą obatrukcyę, byle tylko zatamować prawidłową gospodarkę i rozwój gminy. Kilkakrotnie zanosiło się na rozwiązanie Rady i osadzenie na ratuszu komisarza rządowego albowiem Rada była niezdolna do pozytywnej pracy dla dobra miasta.

 

W takich warunkach wyczekiwano na nową Radę, by odmłodzona zabrała się wreszcie do energicznej pracy. Wreszcie nadeszła do nas wieść, te protesty wyborcze zostały załatwione i akty są już w drodze ze Lwowa do Tarnowa. Omawiano więc wszędzie kwestyę ukonstytuowania się Rady, wyboru burmistrza, asesorów etc. Równocześnie rozpoczęła się podjazdowa, skryta walka o godności i synekury. I zanim jeszcze akty wyborcze nadeszły do Tarnowa rozpoczęła też i opozycya swoją pracę nie tracąc nadziei zdobycia dla swoich ludzi godności ratuszowych. Jeden z najbardziej żarliwych wrogów opozycyi poszedł teraz w służbę tej opozycyi po to, by się ośmieszyć doszczętnie jako beznadziejny kandydat na... wiceburmistrza. I nietylko p. Silbiger, ale cała opozycya skompromitowała się swoją taktyką.

 

Dnia 28 b. m. t. j. we czwartek po załatwieniu wstępnych formalności przystąpiła Rada do wyboru burmistrza: na 34 glosujących otrzymał dr. Tadeusz Tertil 24 głosów i wybranym został burmistrzem m. Tarnowa na przeciąg lat 6 a nadto otrzymał p. Wojciech Wiatr 7 głosów i 3 kartki były białe. Na wiceburmistrza otrzymał dr. Herman Mutz 22 głosy i wybrany został wiceburmistrzem a po nim otrzymał p. Juliusz Silbiger (opotycya)9 głosów. Asesorami wybrani zostali w miejsce p. Silbigera p. Staje Silherpfennig a w miejsce p. Szatki p. Władysław Erach 22 głosami, podczas gdy p. Szatko otrzymał 9 głosów, dwie kartki były puste. Asesorem do zastępywania wiceburmistrza wybrano p. dra Jana Zbiegniewicza, a płatnym asesorem p. Józefa. Szuberta. Po dokonaniu wyboru komisyj: budżetowej i kontrolującej zamknął burmistrz po godzinie 9-tej posiedzenie. Rynek zalegały tłumy publiczności z pochodniami i muzyką.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 30-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.