16 maja 1922

Informacye i pogłoski

Warunki, postawione przez postępowców dla utrzymania dotychczasowego kompromisu z październikowcami co do prezydyum, były przedmiotem żywej dyskusyi w kuluarach Dumy.

 

Część październikowców uważała, że warunki postępowców są obraźliwe; październikowcy — mówili oni— nie mogą się zgodzić na straszenie ich przez opozycyę.

 

 

Usiłowała z tego skorzystać prawica, aby doprowadzić do zerwania pomiędzy październikowcami a postępowcami.

 

Narazie zapobiegł temu kompromisowy wniosek kadetów, co do odroczenia wyborów. Kryzys prezydyalny trwa atoli w dalszym ciągu.

 

* * *

Październikowcy-ziemcy wybrali specyalną deputacyę, która w imieniu frakcyi wyraziła p. Konowałowi współczucie i przyrzekła, że cała frakcya odda mu swe głosy przy wyborach wiceprezesa. W skład deputacyi weszli pp. Luc, Kapnist (2) i Szydłowski (2).

P. Konowałow dziękował, oświadczył jednak, że ponowne wystawienie jego kandydatury będzie zależne od frakcyi.

 

Frakcye postępowców i kadetów, jako warunek ponownego wystawienia kandydatury p. Konowalowa—postawiły rozpatrzenie i uchwalenie projektu prawa o nietykalności poselskiej.

 

Gdyby na ten warunek październikowcy nie przystali, wówczas nie tylko nie będzie ponowiona kandydatura p. Konowalowa, ale wystąpi z prezydyum i starszy wice sekretarz p. Rżewskij.

 

Październikowcy uznali na razie warunki opozycyi za niemożliwe do przyjęcia.

 

* * *

„Rusk. Słowo" donosi, że minister spraw wewnętrznych, przyjąwszy Puryszkiewicza, oświadczył mu kategorycznie, że dalsza agitacya prawicowa przeciw gubernatorom i rewelacye Puryszkiewicza, szkalujące ich, tolerowane nie będą, i że spowodują bardzo poważne następstwa dla Puryszkiewicza i jego adherentów. Rozmowa Puryszkiewicza z ministrem wywarła przygnębiające wrażenie na prawicowców. Związkowiec, Orłow, delegowany przez Puryszkiewicza na prowincyę dla zbierania plotek o gubernatorach telegraficznie zastał wezwany przez Izbę Michała Archanioła do Petersburga.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 02-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.