16 maja 1922

Z komisyi dumskich

Petersburg, 2 czerwca (Wł). Komisys sądowa Dumy przy rozważaniu projektu ustawy o zwiększeniu liczby sędziów przyjęła 3 życzenia, wyrażone przez przedstawiciela Koła polskiego posła, Parczewskiego, a mianowicie: 1) aby zwiększone etaty sekretarzy sądów gminnych w Polsce, -2) Aby skarb państwa przyjął na siebie pokrywane dotąd z kas miiejskich wydatki na utrzymanie sędziów pokoju w niektórych miastach w Królestwie Polskiem. -3) Aby poprawić stan materyalny urzędników kancelaryi sądowych w całem państwie.

 

 

Petersbug, 2 czerwca 0174.—Komisya serwitutowa Dumy przyjęła 2 zasadnicze artykuły projektu ustawy o zniesienie serw dołów w Polsce a mianowicie: artykuł 42, w myśl którego, o ile włościanie danej miejscowości nie korzystali ze służebności wcale albo też częściowo tylko, wynagrodzenie za zniesienie służebności zostaje zredukowane. W komisyi 11 głosów oświadczyło się za tym art. i tyleż przeciw. Rozstrzygnął głos przewodniczącego; który oświadczył się za artykułem. Artykuł 44 uchwalony został również w redakcyi Kola polskiego n postanawia on, że redukcyę, wymienioną w artykule 42, określa komisya mieszana, złożona z 2 włościan, i z 2 ziemian. Przewwodniczy komisyi tej w guberniach Królestwa Polskiego sędzia gminny z wyboru, z gubernii chełmskiej zaś - starszy ławnik.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 02-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.