16 maja 1922

Informacye i pogłoski

Podczas rozpraw nad budżetem ministeryum oświaty przemawiał w imieniu żydów poseł Gurewicz. Wskazywał on, na podstawie danych statystycznych, że przeszło połowa dzieci żydowskich nie uczęszcza do szkół, a tymczasem minister oświaty czyni wszystko, by nie dać możności dzieciom tym kształcić się, ustanawiając cały szereg ograniczających środków.

 

 

* * *

W Petersburgu odbyło się posiedzenie rady zjazdów przedstawicieli przemysłu i handlu, na którem członek Rady państwa, Awdakow, złożył raport o zamykaniu szybów w gub. jekaterynosławskiej. Mówca stwierdził, że biuro informacyjne mylnie doniosło, jakoby nie było faktów zamykania szybów. Taki rozkaz został wydany przez administracyę z powodu rzekomego zakazu eksploatowania szybów przez żydów. Zamknięcie zostało dopiero uchylone na skutek starań rady zjazdów i stosownego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych.

 

Na temże posiedzeniu zwrócono uwagę, że, wbrew zaprzeczeniom, stosowane są już w praktyce przepisy ograniczające co do udziału żydów w towarzystwach akcyjnych, co odbija się bardzo ujemnie na przemyśle. Postanowiono polecić stosownej deputacyj poczynienie odpowiednich przedstawień prezesowi ministrów i ministrowi handlu.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 04-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.