16 maja 1922

Berlin, 11 czerwca [nowy naczelny prezes księstwa polskiego]

(W.A.T.). „Lokal Anz.” donosi, że naczelnym prezesem księstwa poznańskiego na miejsce zmarłego Szwarckopffa, ma być mianowany podsekretarz stanu, von Eisenhardt-Rothe. Zna on Księstwo Poznańskie i sprawował tam różne urzędy. Gazeta dodaje, że nominacja ta dawałaby gwarancje, iż polityka kresów wschodnich nie ulegnie zmianie.

 

Dziennik Polski, 12-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.