3 czerwca 1923

Bojko i Witos u biskupa Wałęgi

Tarnów. (Tel. wł.) Wczoraj w południe deputacya piastowców w osobach postów Bojki i Witosa złożyła wizytę w pałacu biskupowi Wałędze. Biskup Wałęga przyjął deputacyę w obecności czterech kanoników kapituły. Konferencya trwała z górą 2 godziny. Biskup poddał surowej krytyce działalność ludowców i domagał się zmiany taktyki. Ponadto biskup Wstęga przedłożył piastowcom deklaracyę do podpisania, zawierająca warunki zaniechania walki, ewentualnie nawet zlania się piastowców z partyą katolicko-ludowa.

 

 

Posłowie Bojko i Witos zgodzili się na dwa pierwsze warunki, co do utrzymania charakteru katolickiego partyi i występowania w obronie Kościoła, natomiast co do pozycyi zlania się z katolicko-ludowymi oraz innych warunków prosili o czas do namysłu. Wśród tych ostatnich warunków znajdowały się takie, jak np. uznanie prawa biskupa do mieszania się w sprawy partyjno-polityczne, do okładania pism ludowych cenzurą biskupią i t. p.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 14-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.