18 maja 1922

Polityka

Zniesienie stanu mieszczańskiego.

Ministerjum spraw wewnętrznych zamierza wnieść projekt zniesienia stanu mieszczańskiego. Osoby, należące do tego stanu, będą przypisane do miast, lub wsi, stosownie do ostatniego miejsca ich pobytu, przyczem zachowają wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje. Wszelkie sprawy instytucji mieszczańskich obejmą władze samorządów miejskich.

 

Kurjer Poranny, 04-07-1914

Kanikuła.

Petersburg, 2.7. - Tel. wł. - W ministerjach większość urzędników jest nieobecna. Opracowanie projektów dla Dumy odroczono na koniec lata. Ministrowie wyjadą na wywczasy w sierpniu.

 

Kurjer Poranny, 03-07-1914

Wybory uzupełniające do parlamentu.

Dębica. (Wł.). Przy wyborze uzupełniającym z okręgu Nr. 24 otrzymał: prof. W. L. Jaworski 3.093 głosów, inż. Kostkiewicz (nd.) 936. Wybrany posłem W. L. Jaworski.

 

Lwów. (Wł.) Przy wyborze z okręgu brzeżańskiego w miejsce ś. p. ministra Zaleskiego otrzymał prof. Bron. Dembiński (kons.) 3.077 głosów na 4.191 głosujących. Mik. Zajączkowski (Ukrainiec) 749, dr. Jakób Horowitz (grupa Brenera) 360, Wybrany posłem dr. Dembiński.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 02-07-1914

Ognisko prądów antypolskich.

Wiedeń, 1. lipca.

(A) Kancelaria wojskowa następcy tronu z biegiem lat wyrosła na bardzo ważną instytucję nie tylko wojskową, ale także i polityczna. Stało się to skutkiem ambicji i - zachcianek władzy, gnieżdżacych się w piersiach dwuch z kolei kierowników tej kancelarji. Pierwszym był pułkownik sztabu gieneralanego Brosch. A gdy musiał on skutkiem zatargu z ministrem wojny Schonaichem ustąpić, zarekomendował arcyksięciu swojego przyjaciela pułkowika dr. Bardolffa, który niewątpliwie w porozumieniu z Broschem prowadził kancelarię wojskowa w tym samym, co i on duchu.

Wyniki prac Dumy.

W ciągu świeżo skończonej drugiej sesji 4 - ej Dumy odbyło się 111 posiedzeń ogólnych.

 

Dumie złożono:

 

747 projektów, opracowanych przez rząd;

uchwalony przez Radę Państwa projekt prawa o zreformowaniu kuratoriów trzeźwości;

3 projekty praw, uchwalono przez Dumę trzeciego powołania i zwrócone przez Radę Państwa oraz

8 projektów praw, opracowanycb z inicjatywy Dumy, z których 5 Duma uchwaliła.