28 czerwca 1922

Polityka

Nawoływania do zgody ze Stapińszczykami

Dąbrowa, w czerwcu.

W niedzielę odbyły się w powiecie dąbrowskim, w szczególności Gorzycach i Otfinowie, wiece ludowe, na których wśród ludowców obu odłamów jedno hasło rozbrzmiewało, hasło, które ilustruje wybornie nastrój wśród ludu. Ludowcy w powiecie dąbrowskim wołają obecnie głośno: „chcemy zgody", zaprzestajmy bratobójczej walki!"

Bojko i Witos u biskupa Wałęgi

Tarnów. (Tel. wł.) Wczoraj w południe deputacya piastowców w osobach postów Bojki i Witosa złożyła wizytę w pałacu biskupowi Wałędze. Biskup Wałęga przyjął deputacyę w obecności czterech kanoników kapituły. Konferencya trwała z górą 2 godziny. Biskup poddał surowej krytyce działalność ludowców i domagał się zmiany taktyki. Ponadto biskup Wstęga przedłożył piastowcom deklaracyę do podpisania, zawierająca warunki zaniechania walki, ewentualnie nawet zlania się piastowców z partyą katolicko-ludowa.

O karę cielesną

Ministerstwo sprawiedliwości oświadczyło się za utrzymaniem kory cielesnej dla skazanych na ciężkie roboty. Ministerstwo przyznaje, że chłosta, jako środek karny, ma swoje strony ujemne, że jednak jako środek wyjątkowy istnieje w Europie całej i odpowiada zupełnie celowi swemu.

Zniesienie podoficerów rachunkowych

 

Ministerstwo wojny, ma zamiar znieść stanowiska podoficerów rachunkowych przy kompaniach, bateryach i szwadronach. Podoficerowie ci przeniesieni zostaną do służby liniowej, a to w tym celu, by kadry liniowych podoficerów zaopatrzyć w inteligentniejszy materyał. W miejsce podoficerów rachunkowych, których w pułku jest 16, zostaną ustanowieni 4 oficerowie rachunkowi (na każdy batalion jeden) i tym przydzielone zostaną agendy, dotąd prowadzone przez podoficerów. Reforma powyższa spotkała się w szeregach podoficerów z wielkiem niezadowoleniem i z tego powodu wielu podoficerów nosi się z myślą zrezygnowania z dalszej karyery wojskowej.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 13-06-1914

 

Berlin, 11 czerwca [nowy naczelny prezes księstwa polskiego]

(W.A.T.). „Lokal Anz.” donosi, że naczelnym prezesem księstwa poznańskiego na miejsce zmarłego Szwarckopffa, ma być mianowany podsekretarz stanu, von Eisenhardt-Rothe. Zna on Księstwo Poznańskie i sprawował tam różne urzędy. Gazeta dodaje, że nominacja ta dawałaby gwarancje, iż polityka kresów wschodnich nie ulegnie zmianie.

 

Dziennik Polski, 12-06-1914