26 czerwca 1922

Polityka

Prawo obowiązujące zabrania gier hazardowych

gdziekolwiek bądź, ale, jak wiadomo, gry takie istnieją w niektórych klubach. Otóż obecnie ministerjum spraw wewnętrznych-jak donoszą Birż. Wiedomosti-postanowiło wystosować okólnik do gubernatorów i policmajstrów z zaleceniem, aby nawet po klubach nie dopuszczali uprawiania gry hazardowej.

 

Dziennik Polski, 12-06-1914

Dlaczego przywrócono Radę Narodową?

Strach o mandaty. - U rządowego żłobu. - Komitet dla rozbojów wyborczych. - Obecna Rada narodowa musi być zwalczaną!

Lwów, 8 czerwca.

Reforma Wyborcza do Sejmu rzuciła paniczny strach na polskie stronnictwa polityczne w kraju, i to zarówno na konserwatywne, jak i na te, które uważają się do tej pory za jedynych w narodzie spadkobierców wielkich haseł demokratycznych, rzuconych w Polsce w pomnikowym manifeście. Wszyscy obawiają się pierwszej batalii wyborczej, która ma być przeprowadzoną, na zasadzie nowej ordynacyi głosowania.

Restytucya Rady Narodowej

 

Lwów (wł.). Dziś o godz. 10 rano rozpoczęło się w sali w Unii lubelskiej posiedzenie prezydjów polskich klubów sejmowych w sprawie restytucyi Rady narodowej. Wczorajsze posiedzenie lewicy demokratycznej nie wydało żadnego rezultatu. Jak słychać konserwatyści krakowscy i demokraci mają oświadczyć, że nie żądają zwołania Koła Sejmowej i że gotowi są wysłać delegatów swych do Rady Narodowej na podstawie starego regulaminu.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 10-06-1914

 

O „Królestwo Polskie"

 

Petersburg, 9 czerwca. (wł.) Komisya pojednawcza, złożona z posłów Dumy i Rady Państwa, w sprawie ustawy o nawadnianiu pól doszła do porozumienia na zasadzie kompromisu. Zamiast nazwy „Królestwo Polskie", przyjętej przez Dumę i „Generał-gubernatorstwo Warszawskie” przyjętej przez Radę Państwa, uchwalono wyliczyć w ustawie dziesięć gubernii. Przeciwko kompromisowi zaoponował poseł Parczewski i zgłosił swe votum separatum, żądając zachowania nazwy „Królestwo Polskie". Wszyscy inni członkowie koymisyi, łącznie z posłem Szebeką, zgodzili się na nazwę kompromisową.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 10-06-1914

 

Ograniczenia żydów w przemyśle

Nie przebrzmiały jeszcze głosy protestu organizacyi przemysłowych przeciw projektowanym ograniczeniom żydów i cudzoziemców w towarzystwach, nie zdołała się jeszcze uspokoić giełda, wstrząśnięta silnie wiadomościami o ograniczających projektach rządu, a znów w prasie rosyjskiej ukazały się wiadomości o nowych ograniczeniach.