16 stycznia 1922

Polityka

Nowe pogwałcenie ustawy przez rząd austryacki

Rząd załatwi budżet na podstawie par. 14.

Wiedeń, 4 czerwca.

Rząd wniósł wczoraj do prezydyum parlamentu projekt budżetu na rok 1914-15, który wobec niefunkcyonowania pralamentu załatwiony będzie na podstawie paragrafu 14-go!

Z Grybowa. Wybory do Rady miasta

Onegdaj odbyły się przy bardzo licznym udziale uprawnionych do głosowania wybory do Rady miejskiej. Od 3 miesięcy tak zwana u nas „pół inteligencya" rozwinęła szaloną, w środkach nie przebierającą, agitacyę (za S głosy płacono 3000 koron), aby rozbić mieszczan i wprowadzić do Rady m. swoich ludzi.

Maskarada „Nowego Wremii”

Mienszikow szczuje przeciw pasorzytom-drapieżnikom Polakom, zamieszkującym Rosyę.

Kraków, 3 czerwca.

Z okazyi obalenia przez rosyjską Radę państwa ustawy o samorządzie miejskim dla Królestwa – Nowoje Wremia” urządziło... maskaradę, w której główną rolę wziął na siebie znany polakożerca – Mienszikow.

Finanse gminne

Interesująca w wysokim stopniu nasze gminy sprawa zreformowania obecnego systemu podatków gminnych, rozważana i opracowywana od dłuższego już czasu w Biurze Pracy Społecznej, była znów w zeszłym tygodniu przedmiotem narad w tej instytucji na posiedzeniu, któremu przewodniczył prezes sekcji społeczno-ekonomicznej Tow. Pop. Pracy Społecznej p. Władysław Grabski.

Informacye i pogłoski

Podczas rozpraw nad budżetem ministeryum oświaty przemawiał w imieniu żydów poseł Gurewicz. Wskazywał on, na podstawie danych statystycznych, że przeszło połowa dzieci żydowskich nie uczęszcza do szkół, a tymczasem minister oświaty czyni wszystko, by nie dać możności dzieciom tym kształcić się, ustanawiając cały szereg ograniczających środków.