23 stycznia 1922

Polityka

Polskie stronnictwo ludowe wytyka rządowi nieudolność.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 3 czerwca. (Wir) We środę i czwartek toczyły się obrady zarządu P. S. L. Obecnym był także wiceminister Dąbski. rząd wyraził podziw armii polskiej i Naczelnemu Wodzowi z powodu zwycięstw na wschodnie, nadto ludności terenów plebiscytowych za jej dzielną i nieugiętą postawę, następnie powzięto szereg doniosłych rezolucyi.

List otwarty do swoich wyborców.

Szanowni Wyborcy! 19 czerwca roku ubiegłego złożyliście w moje ręce mandat poselski do Sejmu Ustawodawczego, który przyjęłem z wielką wdzięcznością, gdyż myślałem, że wojna prędko skończy się I będę mógł poświęcić się pracy spokojnej.

 

Tymczasem wojna szaleje nadal. Jesteśmy otoczeni wrogami prawie ze wszystkich stron.

Dmowski rozwięzuje stronnictwo narodowej demokracyi.

Prasę warszawską i prowincyoalną obiegła w ubiegłym tygodniu wiadomość, iż zostanie rozwiązane stronnictwo narodowej demokracyi. Obecnie „Kuryer Lwowski” potwierdza tę wiadomość zaznaczając, że przyjazd Dmowski do Warszawy związany jest z tym zamiarem, oraz stworzeniem na jej miejsce nowego stronnictwa na szerokich podstawach.

 

Głos Śląski, 25-05-1920

Przeciw Polsce.

Socjaliści zachodnio-europejscy występują coraz zażarciej przeciw Polsce. Naturalnie, z powoda naszych zwycięztw nad bolszewikami.

 

W „Hamanite” z dnia 20 maja czytamy:

Sprawa przesilenia gabinetowego nieprędko się rozstrzygnie.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 13 maja. (Z) Jak mówią w kołach politycznych na tok rozwiązania sprawy przesilenia gabinetowego nic obecnie nie wpływa. Rozwiązanie opóźnianie wypadki na froncie. Istnieją luźne kombinacye, komentowane w kulonach sejmowych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-05-1920