28 czerwca 1922

Polityka

Maskarada „Nowego Wremii”

Mienszikow szczuje przeciw pasorzytom-drapieżnikom Polakom, zamieszkującym Rosyę.

Kraków, 3 czerwca.

Z okazyi obalenia przez rosyjską Radę państwa ustawy o samorządzie miejskim dla Królestwa – Nowoje Wremia” urządziło... maskaradę, w której główną rolę wziął na siebie znany polakożerca – Mienszikow.

Informacye i pogłoski

Podczas rozpraw nad budżetem ministeryum oświaty przemawiał w imieniu żydów poseł Gurewicz. Wskazywał on, na podstawie danych statystycznych, że przeszło połowa dzieci żydowskich nie uczęszcza do szkół, a tymczasem minister oświaty czyni wszystko, by nie dać możności dzieciom tym kształcić się, ustanawiając cały szereg ograniczających środków.

 

Informacye i pogłoski

Warunki, postawione przez postępowców dla utrzymania dotychczasowego kompromisu z październikowcami co do prezydyum, były przedmiotem żywej dyskusyi w kuluarach Dumy.

 

Część październikowców uważała, że warunki postępowców są obraźliwe; październikowcy — mówili oni— nie mogą się zgodzić na straszenie ich przez opozycyę.

Z komisyi dumskich

Petersburg, 2 czerwca (Wł). Komisys sądowa Dumy przy rozważaniu projektu ustawy o zwiększeniu liczby sędziów przyjęła 3 życzenia, wyrażone przez przedstawiciela Koła polskiego posła, Parczewskiego, a mianowicie: 1) aby zwiększone etaty sekretarzy sądów gminnych w Polsce, -2) Aby skarb państwa przyjął na siebie pokrywane dotąd z kas miiejskich wydatki na utrzymanie sędziów pokoju w niektórych miastach w Królestwie Polskiem. -3) Aby poprawić stan materyalny urzędników kancelaryi sądowych w całem państwie.

Kolej przez Kaukaz

Petersburg. (TBK.) Rada ministrów zatwierdziła propozycję ministerstwa komunikacji co do budowy kolei żelaznej przez Kaukaz, kosztem przeszło 100 miljonów rubli. Kolej, która zaczyna się w Tyfilisie będzie 1250 wiost długa.

 

Kurjer Lwowski, 31-05-1914