28 czerwca 1922

Polityka

Ukonstytuowanie się Rady m.

Tarnów, 30 maja.

Przez pełne dwa lata czekało cierpliwie obywatelstwo tarnowskie na załatwienie przez namiestnictwo protestów, wniesionych przez... upadłych kandydatów przeciw wyborowi połowy Rady miejskiej. Tymczasem opozycya na każdem posiedzeniu Rady wygłaszała długie, jedynie na efekt obliczone mowy i czyniła ostrą obatrukcyę, byle tylko zatamować prawidłową gospodarkę i rozwój gminy. Kilkakrotnie zanosiło się na rozwiązanie Rady i osadzenie na ratuszu komisarza rządowego albowiem Rada była niezdolna do pozytywnej pracy dla dobra miasta.

Żadnych ustępstw Polakom!...

Kraków, 28 maja.

Namiętni, zapalczywi, lecz dlatego właśnie krótkowzroczni reakcyoniści, patryoci rosyjscy z marką pochodzenia... berlińskiego, którzy w liczbie 87 zorganizowali prawe skrzydło członków petersburskiej Rady państwa

 

Wydali wyrok na Polskę

Koło polskie w Dumie składa mandaty?

Petersburg (WAT) Wedle obiegających tu pogłosek, Koło polskie ze względu na stanowisko Rady państwa w sprawie samorządu miejskiego, ma zamiar mandaty. Na posiedzeniu Koła pols., poświęconym specyalnie tej sprawie postanowiono czekać z tą sprawą na dyrektywę ze strony narodowej demokracyi. (Wiadomość powyższa nie ma cech prawdopodobieństwa, wymaga przeto potwierdzenia – przyp. red.)

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 28-05-1914

Bezczelne zakusy hakatystów

Do jakiej bezczelności posuwają się na naszej ziemi hakatyści dzięki obojętności społeczeństwa polskiego, świadczy fakt jaki ma miejsce w powiecie Chrzanowskim.

Niemiec — hakatysta — niejaki Ludwik Oelwein poważył się kandydować do Rady powiatowej chrzanowskiej.

Królestwo otrzyma samorząd w drodze par. 87?

Warszawa (WAT). Krążą tu pogłoski, że rząd zamierza w czasie feryj letnich przeprowadzić samorząd miejski dla Król. Pol. w drodze rozporządzenia ministeryalnego na podstawie paragr. 87. (Paragraf 87 ma w Rosyi to samo znaczenie, co paragr. 14 w Austryi – przyp. red.)

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 28-05-1914