23 stycznia 1922

Polityka

Teoretyczne dziwolągi podatkowe.

Rzekome ujednostajnienie podatków.

Kraków, 28 kwietnia.

Że praca p. min. skarbu Wład. Grabskiego nie wydaje dodatnich rezultatów to już wszyscy wiedzą, że zaś wszystkie jego poczynania są teoretycznemi wypracowaniami m dziedzinie skarbowości, to wykazują fakta.

W sejmowym klubie P. P. S. [satyra]

— Hurra! Górą nasza! Otrzymałem list od żony z Krakowa!

— Co w tem nadzwyczajnego? Alboż to niema połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem a Warszawą?

Delegacya robotników rolnych z Poznańskiego w Warszawie.

Z Warszawy telefonuje (Wir). Do Warszawy przybyła delegacya robotników rolnych Pol. Zjednoczenia Zawodowego z Poznańskiego z red. „Prawdy" Wachownikiem i prezesem Zjednoczenia Leśniewskim — a to ze skargami na utrudnianie strajku rolnego przez poznańskie władze. Lewicowe sfery warszawskie, marzące o zanarchizowaniu Poznańskiego i zabiciu produkcyi i pracy oraz taniości w tej dzielnicy, otoczyły delegacyę specyalną opieką, wygrywając ją przeciw dotychczasowym rządom w Poznańskiem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1920

W dniu 19 marna 1920 roku. [satyra]

Endecja. - W chwili, gdy moi ludzie złożą ci w Warszawie „najserdeczniejsze" życzenia imieninowe, ja spróbuję z Londynu ugodzić cię strzałą, umaczaną w zatrutej farbie drukarskiej. Może tą drogą opróżni się nareszcie Belweder dla którego z moich majsterków: Ignasia lub Romana.

Mucha, 19-03-1920

Polityczne śniadanie.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: W dniu 21 b. m. przewodniczący komisyj finlandzkiej, bawiącej w Warszawie, wydal śniadanie polityczne, w którem wzięli udział marszałek Sejmu Trąmpczyński, prezydent ministrów Skulski i wiele innych osobistości ze świata politycznego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1920