18 maja 1922

Polityka

Prezydent Polski może nie być katolikiem.

Warszawa, 1 marca.

Komisja konstytucyjna zmieniła brzmienie artykułu 42, który wprowadzał jako kwalifikację dla kandydata na prezydenta republiki wyznanie religji katolickiej. Artykuł ten opiewać będzie:

 

Naczelnikiem państwa może być wybrany każdy obywatel państwa, który ukończył 40 lat życia.

 

Iskra, 02-03-1920

W dniu 19 marca 1920 roku. [satyra]

Endecja. — W chwili, gdy moi ludzie złotą ci w Warszawie „najserdeczniejsze” tyczenia imieninowe, ja aprobuję z Londynu ugodzić cię strzałą, umaczaną, w zatrutej farbie drukarskiej. Może tą drogą opróżni się nareszcie Belweder dla którego z moich majsterków: Ignasia lub Romana.

Mucha, 19-02-1920

Układ Paderewskiego z narodową demorkacyą czy plotka?

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 12 lutego. (Z). „Now. Codzienne” przynoszą sensacyjną wiadomość, że między Paderewskim a Narodową demokracyą miał przyjść do skutku układ.

 

Narodowa demokracya podobno zobowiązała się popierać Paderewskiego na prezydenta Rzeczypospolitej pod warunkiem, że zrzeknie sig później na rzecz Dmowskiego tej godności, skutkiem tego w komisyi konstytucyjnej uchwalono, że prezydenta wybierać ma senat i sejm.

Warunki pokoju.

(Tel. Spec. kor. „Dz. Biał'")

WARSZAWA, 23-2.

Wczoraj w południc odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady ministrów w sprawie zasadniczych warunków pokoju z bolszewikami.

 

O ile wiadomo, Rada ministrów żąda

Mieli rację [satyra].

Śmieliśmy się od lat wielu, że Francuzi, jako słabi w geografji, pisali nieraz, iż po ulicach Warszawy chodzę niedźwiedzie. A jednak Francuzi mieli rację,gdyż obecnej zimy każdy mógł sig przekonać, iż po ulicach naszego miasta istotnie chodzą niedźwiedzie.

Mucha, 14-02-1920