18 czerwca 1921

ODPOWIEDZI REDAKCYI

M-ski. Pańskie „dodatkowe" warunki do noty pokojowej papieża są kapitalne.
Podobał nam się zwłaszcza punkt drugi:
„W razie wypowiedzenia wojny zaczepnej wszyscy członkowie gabinetu i wszyscy posłowie, którzy głosowali za wojną, muszą natychmiast być wcieleni do armii i przydzieleni na front bojowy. Ta reguła odnosi się do wszystkich krewnych ministrów i posłów, bez względu na wiek i stan zdrowia".


Niemniej trafną jest propozycya, zawarta w punkcie trzecim:

„Z chwilą ogłoszenia wojny wchodzi w życie prawo treści następującej: Dochód czysty dostawców wojennych nie może przekraczać 5 % ; nadmiar tego dochodu przy ostrej kontroli państwowej odoiera się dostawcom na cele niesienia pomocy ofiaiom wojny".
Niestety! Są to tak zwane via decideria — pobożne życzenia!...
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-08-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.