16 czerwca 1921

Sprawa polska góruje nad wszystkiemi innemi.

W „Journal de Genńve” ukazał się bardzo rzeczowy i oparty na znajomości naszych stosunków artykuł p. Wilhelma Martin'a, poświęcony sprawie Polski.

W artykule swym p. Martin omawia ostatnie wypadki w Niemczech, podkreśla istnienie dwóch tendencyi, z których za wyraziciela jednej uważa p. Kuhlmanna, drugiej — gen. Hoffmanna, jako przedstawiciela głównej kwatery.

 

Mówiąc o tych rozbieżnych tendencyach, Martin zastanawia się pad nieobecnością Polaków w Brześciu Litewskim, gdyż według niego „sprawa polska góruje ponad wszystkiemi innemi problematami pokoju rosyjsko-niemieckiego".

 

,,Ta nieobecność państwa proklamowanego już 5 listopada 1916 roku, wobec rokowań z nieznaną jeszcze ani prawnie, ani historycznie Radą Ukraińską, razi i dziwi niepomiernie".

 

,,W ustalaniu więc granicy wschodniej - pisze Martin — tylko Polacy są nieobecni".

 

„Sądzę — twierdzi on dalej — te jest to nieomylny system, stwarzający na wschodzie europejskim nowe nienawiści rasowe i zatargi narodowościowe, być może w przyszłości trudniejsze do rozwiązania, niż zawikłania narodowościowe na Bałkanach. Stosując takie metody, stwarza się wspaniały grunt do przyszłych irrydentyzmów i niezadowoleń”.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.