16 czerwca 1921

MATKA BOSKA GROMNICZNA

Dziś obchodzi kościół katolicki pamiątkę ofiarowania Pańskiego, czyli oczyszczenie N. Maryi Panny, zwanej także Gromniczną. Z kościelnem tem świętem związany jest zwyczaj święcenia świec, zachowywanych potem przez cały rok. Według wiary ludu zapalona gromnica, wetknięta w dłoń konającego, uśmierza cierpienia agonii. W czasie burzy ma posiadać gromnica cudowną moc oddalania gromów od chaty. Tę samą moc przypisują na wsi gromnicy — podczas pożaru.
Dziś spieszą do kościołów tłumy wiernych z miasta i okolicznych wsi, celem święcenia świec woskowych. We wszystkich kościołach odprawia się w dzień ten uroczyste nabożeństwo ku czci N. P. Maryi.
Do świata M. B. Gromnicznej przywiązane są, jak wogóle, do wszystkich świąt Matki Boskiej, różne przepowiednie. I tak:


Gdy jasne słońce w dzień Gromniczny będzie. Więcej, niż przedtem śniegu spadnie wszędzie.
Mówiono takie: Na gromnice masz już zimy połowice.
Inna z przepowiedni powiada, iż kiedy na M . B. Gromniczną mróz, to niedźwiedź budę rozwala, czyli, że można spodziewać się wczesnej wiosny, jeżeli zaś w tym dniu jest odwilż — to niedźwiedź budę poprawia. Znaczy to, iż wiosny nie należy rychło oczekiwać.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 3-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.