24 października 1921

Zadania i zagadki – N 27

Szarada.

Potężna trzecia druga! czwarta własność chyża

Najodleglejsze miejsca ku sobie przybliża.

I tylko pierwszy czwarty chyba, siedząc w domu

Co drugiego pierwszego! Nie życzę nikomu

Jego wady. Nafty druga trzecia

Sprawiła, iżem stał się Nababem z waszecia.

Brylanty dziś posiada moja żona Tecia.

Bowiem złota mi wpadła cała pierwsza trzecia,

Moja powieść o wiele dłuższą treść by miała,

Lecz na stole pieczona czeka na mnie cała,

 

Którą ubił gajowy w zbożu, jak się zdarza,

Oddał w ręce mojego Józefa kucharza.

 

Logogryf.

Z podanych sylab ułożyć dziewięć wyrazów, których pierwsze i ostatnie litery, czytane od dołu ku górze, utworzą imiona męskie i żeńskie. Sylaby: scho, ra, a su, wa, no, je, a, uh, te, ni, tel, pag, ro, um, o, wo, land, re, i, da, e, do, ła, plan, we, o, wo.

 

Znaczenie wyrazów: 1. Dawny urząd. 2. Wybitny wynalazek z nowszych czasów. 3. Dawny podatek w Polsce. 4. Marynista, malarz holenderski. 5. Drzewo. 6. Pisarz niemiecki. 7. Trybunał w Atenach. 8. Imię żeńskie. 9. Przylądek w star. Attyce.

 

Tygodnik Ilustrowany, 04/10-07-1914