5 grudnia 1921

Dział zagadkowy.

Rozwiązanie:

 

Kwadrat magiczny: Lina, Iwan, nawa, Anam.

 

Przysłowiówka: Głową muru nie przebije.

 

Szarada: Kamienie.

 

 

Bilety wizytowe: Inspektor policyi, szewc damski, operator kinematografu.

 

Za dobre rozwiązanie zadań otrzymali przez losowanie kalendarze „Il. Kur. Codz." pp.: J. Waniek, Kraków; St. Wojciechowski, Przemyśl; Wł. Tyrkowski, Wadowice; Rud. Baschkopf, Kraków; Lola Haberówna, Kraków; Karol Becher, Kraków; W. Pieniążek, Lwów; Dr. M. Komreich, Kraków; Z. Witowiecki, Cieszyn; T. Więckowski, Kraków. Zamiejscowym wysyłamy równocześnie nagrody, miejscowych zaś prosimy o zgłoszenie się osobiste po odbiór nagród w Adm. „Il. Kur. Codz.“.

 

Ilustrowany Kurjer Codzienny, 25-06-1916