16 stycznia 1922

Dział zagadkowy. Rozwiązania poprzednich zagadek:

 

            Kwadrat magiczny: Koran, obole, rower, Alepo, Neron.

            Szarada: Baletnica.

            Przysłowiówka: Jaki pan-taki kram.

            Bilety wizytowe: Księgarz, mechanik.

            Dobrych rozwiązań nadeszło 374. Kalendarze „Ill. Kur. Codz.“ otrzymali przez losowanie pp.: F. Lasoń, Kraków; Z. Lepianka, Przemyśl; J. Chomicki, Wiedeń; A. Jesionek, Czajkowa, I. Kowalski, Kraków; W. Sławińska, Rzeszów; S. Jurowicz, Kraków; J. Słotwiński, Kraków; K. Izdebski, Kraków; R. Janiszewski, Jędrzejów (Król. Pol.).

            Zamiejscowym wysyłamy równocześnie kalendarze pocztą, miejscowych zaś prosimy o zgłoszenie się osobiste po odbiór nagród w Adm. „ Ill. Kur. Codz.“.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16 lipca 1916