16 stycznia 1922

Dział zagadkowy. Rozwiązania.

 

            Z uwagi, że Redakcya otrzymuje po zamknięciu terminu we środy — cale stosy listów i kartek z dobremi rozwiązaniami zagadnień, które, jak daty wysłania wskazują, powinny być brane w rachubę i dopuszczone do losowania i tylko z powodu nienormalnych stosunków, wywołanych wojną, doznają opóźnienia, — przeto Redakcya uwzględniając te przyczyny — przedłuża termin nadsyłania rozwiązań każdorazowo do dni siedmiu, a zatem do soboty każdego tygodnia.

            Z powodów tych i wynik losowania, jak i rozwiązania zagadnień ostatnich ukażą się dopiero w tygodniu przyszłym w niedzielnym numerze.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23 lipca 1916