8 maja 1921

Dział zagadkowy. Rozwiązania poprzednich zagadek.

Kwadrat magiczny: Kora, ogar, Raba, Arab.

 

Przysłowiówka: Jeden do Sasa — drugi do lasa.

 

Szarada: Zaimek.

 

Bilety wizytowe: Brukarz, zecer.

 

            Kalendarze „ Ill. Kur. Codz.“ , jako nagrodę za dobre rozwiązanie zagadnień otrzymali przez losowanie p p. : A. Szelerewicz, Kraków, Kiliński S., Kraków, W. Strach, Feldpost 16, J . Jędrzejewski, Lwów, M. Przybyłówna, Wiedeń, J. Walczak, Zakopane, S. Baziak, Wieliczka, W. Ruhedorfer, Wiedeń, Z. Kochanowski, Przemyśl, A. Lewandowski, Chocznia.

            Zamiejscowym wysyłamy równocześnie nagrody pocztą — miejscowych prosimy o zjawienie się osobiście po odbiór nagród w adm. „ Il. Kur. Codz.“.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 3 września 1916