8 maja 1921

Dział zagadkowy. Rozwiązania z poprzedniego numeru

Kwadrat magiczny: Praca, Roman, amant, Canne, Antek.

 

Przysłowiówka: W marca - jak w garncu.

 

Szarada: Poeta.

 

Bilety wizytowe: Radca dworu, kucharka.

 

Kalendarze „Ill. Kur. Codz.“ , jako nagrodę za dobre rozwiązanie zagadnień otrzymali przez losowanie pp.: E. Jurczyński, Dębica, T. Ullmann, Kraków, K. Macuga, Krosno, S. Stroński. Krzywcza, W. Słaby, Przemyśl, Z. Kochówna, Tarnów, St. Kubinówna, Przywóz, L. Przewoźniczek, Jarosław, J. Młodzianowski, Przeworsk, A. Łaptaś. N. Sącz. Zamiejscowym wysyłamy równocześnie nagrody pocztą — miejscowych prosimy o zjawienie się osobiście po odbiór nagród w adm. „Il. Kur Codz.“

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24 września 1916