16 stycznia 1922

Zadania do nagrody. 1-10-1916

Kwadrat magiczny.

a a a a,

i l l o,

o o p p

r r w w.

 

1) Kamień

2) Napój

3) Dawny mieszkaniec Azyi.

4) Rodzaj wozu kolejowego

 

Litery tak poprzestawiać, by czytane w kierunku pionowym i poziomym dały to samo znaczenie.

 

 

Przysłowiówka.

Ułożył „Jotem”.

Z podanych słów ułożyć znane polskie przysłowie :

a przy c szyje klin d,

 

 

Szarada.

Pierwsza z trzecią stanowią powierzchnię czasu.

Druga z trzecią widzimy na drzewie wśród lasu.

Całość: cnota chrześcijańska — trudna do nabycia!

Nauczą jej dopiero przeciwności życia.

 

Bilety wizytowe.

Z liter na biletach ułożyć zawód poszczególnych osób.

 

 

Rozwiązań poprzednich szarad szukaj w dziale Relaks/Zagadki

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1 października 1916