5 grudnia 1921

Zagadka.

Nadesłał czytelnik" Pracy", p. Franciszek Kobyliński, z Berlina.

 

Gdy trzecie pierwsze na świat zawita,

Każdy za kosę lub za sierp chwyta,

Wszyscy wychodzą na drugie trzecie,

A czem jest całość przecie zgadniecie.

 

Rozwiązania prosimy nadsyłać do dnia 12-go września r. b. włącznie.

Później nadesłanych rozwiązań nie uwzględnimy.

Przy rozdawaniu nagród uwzględnimy tylko te osoby, które nam nadeślą dokładne rozwiązanie powyższej zagadki.

 

Szan. Czytelników prosimy, aby dla zaoszczędzenia opłaty pocztowej przesyłali rozwiązania zagadek tylko na pocztówkach.

 

Rozwiązanie zadania konikowego z nr. 30-go:

 

Dzisiaj to twoje, jutro kto wie czyje,

Kto o tern pamięta, ten poczciwie żyje.

 

Tym razem nikt trafnego rozwiązania nie nadesłał.

 

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 08-09-1918