2 kwietnia 1923

Dla młodzieży - 22.05.1914

1. Szarada-zagadka.

Kto pierwsze drugie-trzecie czwarte ruble do kieszeni, ten zostaje bogaczem.

Sylaby po złożeniu utworzą nazwę miasta polskiego.

 

2. Do zmiany sylab.

(Dwie sylaby).

Wprost naród swoich wielkich ludzi.

Wspak płynął w kraju, zachwyt budzi.

 

Tygodnik ilustrowany, 16/22-05-1914