10 czerwca 1923

Logograf

Z sylab: ło, fe, tes, na, na, an, ys, e, za, da, hum, ran, bo, te, sel, stwo, ry, nat, me, biel, bar, żeń, ułożyć siedm wyrazów, których pierwsze i ostatnie litery, czytając z góry do dołu, utworzą dwa wyrazy, ściśle zespolone z ostatnimi wynikami komunikacyi.

 

Znaczenie wyrazów: I. Pisarz hiszpański z XIX wieku. 2. Rzecz przemijająca. 3. Jeden z proroków mniejszych. 4. Ród litewski. 5. Nazwa uód, płynących w Niderlandach. 6. Czynność religijna. 7. Przodek.

 

Tygodnik ilustrowany, 16/22-05-1914