29 maja 1923

Do przestawiania sylab

1. Gdy ojcowska wprost wspak dzieciom wymierza,

Serce jednak ojca miłością uderza.

 

2. Wprost rzeko nasza, bynajmniej nie brzydka,

Szkoda, że wspak ugrzęza, gdyś płytka.

 

3. Wprost noszą nazwę hen, na Ukrainie,

Wspak są aż oko bezgranicznie ginie.

 

4. Raz, wprost zastawił pewien miejski żak;

Wtem mróz! Rzadkiego trzeba było wspak!

 

Tygodnik ilustrowany, 22/29-05-1914