10 czerwca 1923

Rozwiązania zadań z N 22

Szarady: Kosmetyka.

 

Do przestawiania sylab: 1. Siła. 2. Zima. 3. Wyka.

 

Dla młodzieży.

1. Zagadki: Łodzie.

2. Zadania botanicznego: Bez.

 

Tygodnik Ilustrowany, 13/19-06-1914