10 czerwca 1923

Dla młodzieży N 24

Trójkąt magiczny.

Z liter:

 

 

 

 

ułożyć trójkąt, którego wiersz pierwszy od góry, oraz pierwsze i ostatnie litery utworzą wyraz jednobrzmiący.

 

Znaczenie wyrazów: 1) wyrażenie znane w geografii. 2. Ogrodzenie w formie zdrobniałej. 3. Okresy czasu. 4. Spółgłoska.

 

Tygodnik Ilustrowany, 13/19-06-1914