10 czerwca 1923

Dla młodzieży z N 25

1. Do przestawiania sylab.

W Austryi lśnią na głowach wprost,

Na wsi jest na rzeczce most,

Lecz drużyna wspak, dowiodę,

Mija most i – wpław przez wodę!

 

2. Dla domyślnych.

Ma wieloryb ciasną krtań,

Drobnych rybek trzeba dlań.

Olbrzym wtedy się ich naje,

Gdy nie stojąc – jednak staje.

 

Rozwiązać, jakim sposobem wieloryb, nie mając nóg, jednak staje.

 

Tygodnik Ilustrowany, 20/26-06-1914