22 września 1923

Zagadki

Zadania do nagrody. 20-08-1916

Kwadrat magiczny.

Litery tak poprzestawiać, by czytane w kie­runku pionowym i poziomym dały to samo zna­czenie.

a a a a a

a a c c c

c k m m n

n n n n o

p r r t t

Znaczenie wyrazów. 1) Trud, mozół. 2) Imię męskie. 3) Zalecający się. 4) Miejscowość sławna z bitwy w starożytności. 5) Zdrobniałe imię męskie.

 

Przysłowiówka.

Dział zagadkowy. Rozwiązania z poprzedniego tygodnia.

Kwadrat magiczny: Meran, Erato, razem, Atena, Nomad.

Przysłowiówka: Ile głów — tyle zdań.

Szarada: Rumunia.

Bilety wizytowe: Malarz, aktor.

Kalendarze Ill. Kur. Codz.za dobre rozwiązanie za­dań przez losowanie otrzymali pp. T.Golonka, Tarnów, Józef Ehrenfeld, Gabloess (Tyrol), Skotnic­ki H., Kraków, A. Grzegoczyk, Przemyśl, E. Andrysik, Kraków, F. Placzkówna, Tarnów, M. Janicka, Kraków, W. Moldówna, Bogumin, J. Toeglówna, Dobromil, R. Bachskopf, Kraków. Zamiejscowym wysyłamy równocześnie nagro­dy pocztą — miejscowych prosimy o zjawienie się osobiście po odbiór nagród w adm. „Il. Kur. Codz.“.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20 sierpnia 1916

Dział zagadkowy. Rozwiązania z ubiegłego tygodnia.

Kwadrat magiczny: Powab, ohyda, wylew, Adela, bawar.

Przysłowiówka: Uderz w stół, a nożyce się odezwą.

Szarada: Wycieczka.

Bilety wizytowe: Trafikant, kapelusznik.

 

Za dobre rozwiązanie zadań otrzymali przez losowanie kalendarze „Ilstr. Kur. Codz.” pp.: E. Michniewiczówna Tarnów, R. Uriselman, Nowy Sącz, R. Andrejko, Przemyśl, J. Kubik, Kraków, J. Mikiewicz, Kraków. J. Pytlik, Wilkowice. A. Bartosik, Jaworzno. M. Szczucińska, Rzeszów. J. Gąsiorek, Kraków, P. Gródek, Tarnów. Zamiejscowym przesyłamy równocześnie nagrody pocztą — miejscowych zaś prosimy o osobiste odebranie nagród w Adm. „Ilust. Kur. C.“

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13 sierpnia 1916

Zadania do nagrody. 13-08-1916

Kwadrat magiczny.

Litery tak poprzestawiać, by czytane w kierunku pionowym i poziomym dały to samo znaczenie.

a a a a

a a b b

g k o o

r r r r

Znaczenie wyrazów: 1) Ubranie drzew. 2) Pies. 3) Rzeka w Galicyi. 4) Mieszkaniec Azyi.

Zadania do nagrody. 6-08-1916

Kwadrat magiczny

 

Litery tak poprzestawiać, by czytane w kierunku pionowym i poziomym dały tosamo znaczenie.

 

a a a a a

a d e e e

e m m m n

n n o o r

r r t t z

 

Znaczenie wyrazów: 1) Miejsce kąpielowe. 2) Muza. 3) Inaczej wspólnie. 4) Bogini grecka. 5) Szczep pasterski.

 

 

Przysłowiówka.

Z liter podanych stów ułożyć przysłowie: dół, lew, leń, gaz i ty.